Custom developed Business solution
Ours experience in developing business solutions together with our commitment to exceed the expectations,delivering security to our clients. 
 
BPO
We are delivering quality software outsourcing services to our clients in high level since 2005.
 
IT Consulting
Akota has an exeprience and knowledge in consulting businesses how to use the best IT techonolgy to achieve their business goals. 

Софтверски решенија

Нашите софтверски решенија се софтверски системи по мерка кои ги нудиме на бизнис и институциски клиенти. Ние го креираме секое решение согласно специфични побарувања, со цел да ја маскимизираме вредноста.
 
Дигитално менаџирање
Навлезете во потенцијалот на базирани знаење на интелигентни компјутерски системи со Акота Stratosem.
 
Сервисно ориентираната архитектура
СОА имплементацијата на Акота претставува флексибилност и интероперабилност на веб сервисите во вашата организација.

Продукти

Клиенти