Решенија

Нашите софтверски решенија се софтверски системи по мерка кои ги нудиме на бизнис и институциски клиенти. Ние го креираме секое решение согласно специфични побарувања, со цел да ја маскимизираме вредноста.

Со нашите решенија настојуваме да освојуваме нови пространства повеќе отколку да одиме по старите, излитени патеки. Ова го насочува нашиот поглед на претпоставки на нови бизниси и потрошувачки тренд, воведувајќи и креирајќи практични решенија.

Моментно нашето портфолио содржи две софтверски решенија, кои се применливи во разни специјализирани индустрии: